Administratorem Państwa danych osobowych jest firma poEuropie.pl G.K. Jamróz spółka cywilna z siedzibą przy ul. Gromadzka 66, 30-719 Kraków, NIP: 679-31-01-933, REGON: 123156439. Jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące danych osobowych oraz przysługujących praw uprzejmie prosimy o kontakt drogą e-mailową pod adresem: kampery@poeuropie.pl. Firma poEuropie.pl G.K. Jamróz spółka cywilna , która jest właścicielem portalu dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe i prywatność była odpowiednio chroniona zgodnie z Polityką Prywatności, która obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2021 roku. Pliki cookies wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem, przyrządzenia oferty oraz do celów statystycznych.

§1 DEFINICJE PODSTAWOWE

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma poEuropie.pl G.K. Jamróz spółka cywilna z siedzibą przy ul. Gromadzka 66, 30-719 Kraków, NIP: 679-31-01-933, REGON: 123156439. Firma została wpisana do rejestru przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Serwis Internetowy – zwany dalej “Serwisem” umieszczony pod adresem www.kampery.poeuropie.pl, jest zarządzany i prowadzony przez firmę poEuropie.pl G.K. Jamróz spółka cywilna, zwaną dalej Administratorem.
Urządzenie – jest to urządzenie elektroniczne za pośrednictwem, którego Użytkownik Serwisu uzyskuje dostęp do Serwisu Internetowego.
Użytkownik Serwisu – jest nim każda osoba, która odwiedza serwis internetowy lub korzysta z jego funkcjonalności: możliwość wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie lub przesłanie bezpośredniego e-maila z zapytaniem.


§2 DANE OSOBOWE PRZEKAZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

1.Serwis internetowy zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownik
2.Wszelkie dane Użytkowników Serwisu są zbierane i przetwarzanie zgodnie z Polityką Prywatności, która obowiązuje od 26 kwietnia 2021 roku.
3.Administrator serwisu internetowego przetwarza następujące:

a)imię i nazwisko Klienta;
b)numer telefonu;
c)adres e-mail.
d)numer telefonu;
e)adres zamieszkania;
f)numer PESEL;
g)seria i numer dowodu osobistego.

4)Podstawą prawną do przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest zgoda oraz prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na zabezpieczeniu danych i dowodów na potrzeby ewentualnych roszczeń.
5)Użytkownik serwisu ma pełne prawo do wglądu w swoje dane osobowe, przysługuje mu również prawo do ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia. Administrator ma 30 dni na ustosunkowania się do prośby Użytkownika, który powinien wysłać swoją prośbę w formie pisemnej na adres: kampery@poeuropie.pl
6)Dane osobowe mogą być gromadzone przez firmę poEuropie.pl spółka cywilna, również w innych sytuacjach, gdy jest to niezbędne dla realizacji określonego celu, zgodnego z prawem (wypełnianie dokumentów księgowych, realizacja płatności, rozpatrywanie reklamacji, załatwianie kwestii spornych, formularz kontaktowy).
7)Jedynie osoby upoważnione przez Administratora danych oraz osoby obsługujące stronę internetową www.kampery.poeuropie.pl mają dostęp do danych osobowych udostępnionych przez Klientów i Użytkowników serwisu. Osoby te mają obowiązek zachowania danych w ścisłej tajemnicy. Firma poEuropie.pl sc stosuje środki organizacyjne i techniczne, aby chronić dane osobowe swoich Klientów przed ich nielegalną lub przypadkową zmianą, zniszczeniem bądź utratą, jak również przed dostępem osób niepowołanych bądź przed ich nieuprawnionym rozpowszechnianiem.
8)Firma poEuropie.pl nie sprzedaje i nie przekazuje danych osobowych Klientów innym podmiotom, chyba że obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa bądź jest to niezbędne dla dochodzenia roszczeń firmy w przypadku naruszenia jego praw/dóbr przez Klienta.
9)Dane osobowe przetwarzane są dla celów identyfikacji Klienta jako strony umowy o świadczenie usług wynajmu kamperów, dla celów wykonania umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu tej umowy.


§3 INFORMACJE O PLIKACH COOKIES

1)Serwis Internetowy wykorzystuje pliki cookies, Użytkownik serwisu ma pełna możliwość wyłączenia lub ograniczenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji możliwe będzie dalsze korzystanie z Serwisu Internetowego, pragniemy jednak zaznaczyć, iż wyłączenie obsługi plików cookies przez przeglądarkę może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego.
2)Wszystkie wykorzystywane w serwisie pliki cookies wykorzystujemy do realizacji wielu funkcji, przede wszystkim do celów statystycznych, reklamowych, analizy funkcjonalności naszego serwisu oraz dostosowanie treści do odwiedzających Użytkowników Serwisu Internetowego.
3)Stosowane przez Administratora pliki cookies są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika Serwisu oraz jego Urządzenia.
4)Podmiotem gromadzącym i przetwarzającym dane uzyskane przez pliki cookies jest Administrator serwisu internetowego.
5)Administrator serwisu wykorzystuję następujące pliki cookies

a)Sesyjne pliki cookies są to pliki tymczasowe, przechowywane w Urządzeniu Użytkownika Serwisu do czasu zakończenia sesji. Przechowywanie zostaje zakończone w chwili wylogowania się, opuszczenia Serwisu Internetowego oraz wyłączenia Urządzenia.
b)Stałe pliki cookies są to pliki stałe, które pozostają zapisane w Urządzeniu Użytkownika Serwisu na czas określony przez przeglądarkę w parametrach plików cookies lub do chwili ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika. System funkcji stałych plików cookies sprowadza się do sprawdzenia oraz określenia nowych i dotychczasowych użytkowników Serwisu Internetowego.


§4 CELE WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES

1.Administrator serwisu internetowego wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej konfiguracji serwisu:
odczytuje podstawowe parametry Urządzenia, w celu poprawnego dostosowania i wyświetlenia Serwisu Internetowego
2.wykorzystywanie lokalizacji Użytkownika w celu poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu Internetowego pod względem jego lokalizacji.
3.Pliki cookies umieszczone na Urządzeniu Użytkownika Serwisu są udostępniane i przetwarzane w celach analitycznych i reklamowych za pomocą Google Analitycs, Google Adwords oraz Pixel Facebook.
4.Użytkownik Serwisu może edytować i przeglądać informację gromadzone przez sieć reklamową wynikające z plików cookies przy pomocy narządzenia:

a)Sieć reklamowa Google: https://www.google.com/ads/preferences/
b)Sieć reklamowa Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/update

5.Administrator Serwisu Internetowego wykorzystuje pliki cookies w celu badań i analiz statystyk strony internetowej, które pomagają Administratorowi zrozumieć w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu Internetowego.
6.Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu zbierania anonimowych i ogólnych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs, które są zarządzane przez Google Inc z siedzibą w USA.


INSTRUKCJA ZMIANY USTAWIEŃ PRZEGLĄDARKI Większość przeglądarek internetowych domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Użytkownik w każdej chwili może zmienić ustawienia tak, aby blokować automatyczna obsługę plików cookies lub zażądać informacji o każdorazowym przesłaniu danych na Twoje urządzenie. W celu zablokowania plików cookies lub wyłączenie niektórych funkcji proszę postępować według poniższej instrukcji. Pragniemy jednak zaznaczyć, iż wyłączenie obsługi plików cookies przez przeglądarkę może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego.

Google Chrome http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Mozilla Firefox http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies
Internet Explorer 10 http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-10/edge-privacy-faq
Opera http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=pl_PL&viewlocale=pl_PL